Αναρτήσεις

You are the love of my eyes

There is always a person in our life that is special to us. I 've been inspired, motivated, and encouraged by that "person". And yet that "person" fills my soul with love and joy, that is why that "person" is the Love of my eyes   
Πρόσφατες αναρτήσεις

Συντάκτες ιστολογίου

Η φωτογραφία μου
Nikos Koroneos
Inpired by arts, i try to feel and capture the mood of the moment everyway i can.